Uw gezondheid (evenals uw gedrag) wordt door verschillende factoren beïnvloed. Deze factoren kunnen o.a. worden ingedeeld in omgevingsfactoren, persoonsgebonden factoren en leefstijl factoren. Het is hierbij belangrijk te achterhalen welke factoren van invloed zijn op uw gezondheidsprobleem en of deze factoren veranderbaar zijn, om vervolgens tot een actieplan over te gaan en deze gezondheidsproblemen te overwinnen.

Leefstijl factoren

Uw leefstijlfactoren worden ook wel gedragsfactoren genoemd. Bij uw leefstijlfactoren gaat het om het samenspel van gedrag dat een gunstige of een ongunstige invloed kan hebben op uw gezondheid. Deze leefstijlfactoren worden kunnen worden onderverdeeld in de verschillende BRAVO thema’s. Ze gaat de B over uw Beweeggedrag, de R over uw Rookgedrag, de A over uw Alcoholconsumptie, de V over uw voeding en O over de mate van Ontspanning. 

Persoonsgebonden factoren

Persoonsgebonden factoren kunnen genetisch zijn, maar ook verworven worden in de loop van uw leven en ontwikkelen zich vaak via een wisselwerking van uw genen, uw leefstijl en uw omgevingsfactoren. Persoonsgebonden factoren zijn dus zowel genetisch, als verkregen in de loop van uw leven. Voorbeelden van persoonsgebonden factoren zijn: uw bloeddruk, cholesterol en overgewicht. Indien u aanleg (een verhoogde kans) heeft om één van deze aandoening te krijgen, in combinatie met ongezonde leefstijl (b.v. weinig bewegen en ongezonde voeding) neemt uw kans op één of meerdere van deze aandoeningen te krijgen dus nog verder toe.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren kunnen worden ingedeeld in de fysieke en sociale omgeving. Zowel uw fysieke als sociale omgeving is van invloed op uw leefstijl en op andere psychosociale factoren (zoals stress) en heeft daarmee een indirecte invloed op uw gezondheid.

Voorbeelden van uw fysieke omgevingsfactoren zijn: geluid, straling, luchtverontreiniging en toegevoegde stoffen aan voeding (zoals E-nummers), maar ook de kwaliteit van uw woning of van uw lokale leefomgeving.

Uw sociale omgeving omvat onder andere: de sociale steun die u ontvangt (bijvoorbeeld van uw familie of vrienden), eenzaamheid en de band die u met uw wijk of buurt heeft.

Uw werk betreft zowel sociale als fysieke omgevingsfactoren.

Relatie tussen verschillende factoren

Uw gezondheid en (eventuele) ziekte zijn niet het resultaat van één enkele factor, maar van een samenwerking van zowel uw leefstijl factoren, persoonsgebonden factoren en omgevingsfactoren.

Zo kunnen de gevolgen van hart- en vaatziekten voorkomen uit overgewicht. Dit overgewicht is ontstaan door zowel uw persoonsgebonden factoren (u heeft aanleg om dik te worden of een verhoogd cholesterol te hebben), uw leefstijl (u beweegt weinig en eet ongezond) en door uw omgeving (weinig sociale steun, veel ongezond eten in uw buurt).1, 2

Om tot een gedegen en blijvende gedragsverandering te komen, komt er dus meer bij kijken dan één enkele aanpassing in uw leven!

 


1 Harbers, M.M &Eysink P.E.D. (2014). Wat zijn determinanten van (on)gezondheid? Geraadpleegd in februari 2016, van   http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/determinanten-van-gezondheid/

2 Brug. J., P. van Assema, L. Lechner (20075) Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering Een planmatige aanpak, Van Gorkum: Assen.