Wilt u meer bewegen, maar weet u niet hoe dit bewegen ook echt bijdraagt aan uw gezondheid en helemaal als u door meer te bewegen (of training) wilt afvallen?

Het kan zo zijn dat u wel wilt bewegen maar dat u moeite heeft of lichamelijk belemmert wordt om bepaalde handelingen of bewegingen te verrichten door bijvoorbeeld ouderdom of blessures (pijntjes) waar u al te lang mee doorloopt. Zoiets eenvoudigs als hardlopen of traplopen, maar ook uw eigen haar wassen, schoenen aan doen of opstaan uit bed kan dan al een hele opgave voor u zijn. Uiteindelijk kan u door zo een lichamelijke belemmering afhankelijk worden van anderen of van hulpmiddelen en dat is iets wat u niet graag zou willen denk ik.

Ongeacht uw leeftijd of lichamelijk ongemak is het gezond om dagelijks voldoende te bewegen. Indien u het lastig vindt om in te schatten of u voldoende beweegt of dat u op een juiste manier beweegt, revalideert of traint, is het mogelijk om samen naar dit beweeggedrag van u te kijken om vanaf daar te kijken wat de beste vervolgstappen voor u zijn.

Ik kan u bij de volgende vragen helpen:

Als u last heeft van overgewicht of obesitas, of als u denkt dat u één van deze twee aandoeningen heeft, is het mogelijk om samen met mij te kijken welke stappen er gezet kunnen worden om er voor te zorgen dat, indien het uw doel is, u op een gezonde manier afvalt. En nog belangrijker, u dit nieuwe gewicht én gedrag (leefstijl) eigen maakt, waardoor het uw nieuwe gewoonte wordt. Want het afvallen zelf is niet het grootste en moeilijkste probleem, het volhouden en het handhaven van uw nieuwe gewicht en leefstijl wel.

In veel gevallen zal er meer bij komen kijken dan alleen uw beweeggedrag veranderen. Zo kan uw probleem ook aan uw voeding, of andere psychologische of sociale factoren liggen. Door gezamenlijk te kijken wat eventuele oorzaken kunnen zijn van uw overgewicht, kan er een stappenplan worden gemaakt die verder reikt dan enkel een beweegadvies of trainingsschema.

Voor meer informatie over dit onderwerp en een uitgebreidere beschrijving van mijn werkwijze, verwijs ik u door naar het kopje overgewicht/ obesitas.1

Door dagelijks voldoende te bewegen (en niet te veel achtereen te zitten), onderhoudt u uw gezondheid op langer termijn en neemt de kans op (chronische) ziektes, zoals hart -en vaatziektes en diabetes (suikerziekte) af. Om uw gezondheid te onderhouden zijn er richtlijnen opgesteld. Zo is er de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), de Fitnorm en de combinorm.2,3

Wordt u door lichamelijke klachten belemmert in uw dagelijkse activiteiten?

Op latere leeftijd, maar ook door een ziekte, ongeval of blessures kan het voorkomen dat u in uw dagelijks leven lichamelijk ongemak ondervindt. Dit kan al bij ’eenvoudige‘ handelingen zijn, zoals opstaan uit uw bed of stoel, het aan- of uitkleden, haren wassen, of bij het gewoon lopen. Maar ook bij intensievere bezigheden zoals het huishouden, het bijhouden van uw tuin, traplopen of sporten.
Dit soort voorbeelden van handelingen wordt ook wel Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) genoemd en zijn handelingen die u en ik dagelijks in het gewone leven verrichten. Vooral op latere leeftijd kan een vermindering van de ADL er toe leiden dat u niet alleen inactiever wordt, maar ook sociaal meer geïsoleerd raakt, omdat het voor u steeds moeilijker wordt om zelf(standig) ergens naar toe te gaan, zoals naar uw familie/ vrienden, sportclub of supermarkt.

Ook door (sport)blessures kan het gebeuren dat uw belemmert wordt in uw ADL en kan het zelfs zo zijn dat als u niks met uw blessure doet, u hier nog jaren of zelfs permanent hinder van zult ondervinden.

Om te voorkomen dat u blijvend ongemak ondervind van uw blessures, of achtergang in uw ADL ervaart, is het raadzaam voldoende te bewegen. Vooral het lichaamsdeel waar u last van heeft, of de beweging waarin u beperkt wordt. Hierdoor blijft u, vooral op latere leeftijd, langer zelfstandig en minder afhankelijk van anderen personen of hulpmiddelen.

 


Visscher, T.L.S., Bakel, A.M. van & Zantinge, E.M. (2014). Wat zijn de mogelijke gezondheidsgevolgen van overgewicht? Geraadpleegd in februari 2016 van, http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/overgewicht/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen-van-overgewicht/

2 Wendel-Vos, G.S.M. (2014) Normen van lichamelijke (in)activiteit. Geraadpleegd in februari 2016, van http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/lichamelijke-activiteit/normen-van-lichamelijke-in-activiteit/

3 Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (z.d.) Beweegnormen. Geraadpleegd in februari 2016, van http://www.nisb.nl/weten/normen.html

image-divider