De middelen en methodes om te stoppen met roken zijn eindeloos: van boeken tot aan pleisters en van hypnose tot aan kauwgom. Veel van deze producten verwijderen de nicotine uit uw lichaam, onderdrukken uw ontwenningsverschijnselen of zorgen dat u de nicotine op een andere manier in uw lichaam krijgt. Omdat er zo veel keus is in hulpmiddelen, is de kans groot dat er wel iets tussen zit wat u kan helpen, of niet. Want, afgezien van uw nicotineverslaving , waarom rookt u? En wanneer rookt u?

Een roker is gedefinieerd als iemand die (wel eens) rookt, ongeacht de frequentie van roken, de hoeveelheid die hij/zij rookt en de soort rookwaar. Mensen die passief roken (men rookt zelf niet), maar worden wel blootgesteld aan tabaksrook van anderen, roken daardoor mee. Dit geldt ook voor ongeboren kinderen die een rokende moeder hebben.1

Zo neemt de kans op longkanker en andere soorten kanker, COPD, coronaire hartziekten, hartfalen of een beroerte toe. En is de kans ook vele malen groter dat u komt te overlijden aan aandoeningen of ziektes die gerelateerd zijn aan het roken. Zo overleden in 2012 totaal +/- 20.000 mensen ten gevolge van een aan roken verbonden aandoening (86% van de sterfgevallen bij longkanker, 80% bij COPD en tussen de 54% tot 85% aan andere vormen van kanker in het hoofdhalsgebied). Daarnaast was ongeveer 16% van de sterfte aan coronaire hartziekten, 7% van de sterfte aan beroerte en 12% van de sterfte aan hartfalen te wijten aan roken.

Als u rookt heeft u bovendien een grotere kans op complicaties na een operatie aan de ademhalingswegen en verminderde heling van uw wonden. Ook is het risico op allerlei luchtwegklachten groter, zoals verminderde longgroei, vroege achteruitgang in longfunctie, (moeite met het onder controle houden van) astma gerelateerde symptomen en respiratoire symptomen (hoesten, slijm, piepen en ademnood). En kan roken het beloop van een ziekte ongunstig beïnvloeden.

Bij mensen die passief roken neemt het risico op longkanker met 20% tot 30% toe ten opzichte van mensen die niet aan tabaksrook worden blootgesteld en is het risico op hart- en vaatziekten 20% tot 30% verhoogd. Daarnaast overlijden er in Nederland jaarlijks enkele honderden mensen aan longkanker en enkele duizenden sterfgevallen aan hart- en vaatziekten als gevolg van passief roken. Ook vergroot passief roken bij (vooral astmatische) volwassenen de kans op chronische luchtwegklachten. Bij (astmatische) kinderen leidt passief roken tot een grotere kans (20 tot 50%) op (ernstige) infecties, een hogere frequentie van luchtwegsymptomen, negatieve effecten op de longfunctie en kan het leiden tot middenoorontsteking of tot verergering van astma. Het is goed om er bij stil te staan welke gevolgen u uw familie, vrienden of kennissen aandoet indien u regelmatig in het bijzijn van hun rookt.

Zo blijkt uit onderzoek dat: mannen die altijd hebben gerookt 10 jaar eerder dood gaan dan mannen die nooit hebben gerookt. Een rokende man die voor het zestigste levensjaar stopt met roken drie jaar langer leeft. Voor zijn vijftigste stopt, zes jaar langer leeft. En voor zijn veertigste stopt negen jaar langer leeft. Het risico op overlijden wordt hierbij ook bepaald door de duur van het roken, het aantal sigaretten dat gerookt wordt en de diepte van het inhaleren van de rook.
  • Nadat u 20 minuten gestopt bent met roken daalt uw bloeddruk en hartslag.
  • Na 12 uur is het niveau van koolstofmonoxide in uw bloed weer normaal.
  • Na 2 tot 12 weken is uw longfunctie en bloedsomloop verbeterd.
  • Na 1 tot 9 maanden is uw rokershoest verdwenen en heeft uw meer adem.
  • Een jaar nadat u gestopt bent is uw kans op coronaire hartziekten gehalveerd.
  • 5 tot 15 jaar na het stoppen is de kans dat u een beroerte krijgt afgenomen tot die van een nooit-roker.
  • 10 jaar nadat u gestopt bent is het verhoogde risico op longkanker gehalveerd en het risico op andere kankersoorten (mond, keel, slokdarm, blaas en alvleesklier) verminderd.
  • 15 jaar na het stoppen met roken is het risico wat u loopt op hart- en vaatziekten bijna gelijk aan dat van een niet-roker.2

 


1 Zantinge, E.M. (2014). Wat is roken? Geraadpleegd in februari 2016, van http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/roken/wat-is-roken/

2 Gelder, B.M. van, Poos. M.J.J.C. & Harbers, M.M. (2014). Wat zijn de gezondheidsgevolgen van roken? Geraadpleegd in februari 2016, van http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/roken/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen-van-roken/

image-divider