Een goede gezondheid van uw werknemers (maar ook van uzelf) heeft een positief effect op het werk. Het is daarom belangrijk dat u en uw werknemers er een gezonde leefstijl op na houden, zowel binnen als buiten uw bedrijf, omdat werknemers met een gezonde leefstijl minder ziek, langer inzetbaar en beter presteren. Daarnaast kunnen de BRAVO factoren een positief effect hebben:

  • Bewegen: Medewerkers die voldoende bewegen verzuimen bijvoorbeeld minder en hebben een betere binding met het werk.
  • Roken: Rokers zijn gemiddeld minder productief en melden zich bijna anderhalf keer vaker ziek dan niet-rokers.
  • Alcohol: Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot verminderde prestaties en meer bedrijfsongevallen.
  • Voeding: Werknemers met een gezond voedingspatroon en gewicht zijn fitter en verzuimen minder.
  • Ontspanning: Bij onvoldoende ontspanning, in combinatie met een hoge werkdruk, daalt de flexibiliteit en productiviteit van uw werknemers.1

Andere redenen waarom het belangrijk is om gezonde werknemers te hebben zijn:

  • Werknemers die gezond zijn, minder vaak en minder lang ziek zijn.
  • Werknemers met een groot uithoudingsvermogen en meer spierkracht minder vatbaar zijn voor RSI klachten en ook sneller herstellen van deze klachten.
  • Fitte werknemers zijn niet alleen minder gestrest, maar ook alerter en mentaal sterker, waardoor zowel de kans op fouten, als de kans op een depressie of burn-out afneemt.
  • Gezonde werknemers een hogere arbeidsproductiviteit hebben.2
  • Een zieke werknemer al gauw tussen de 250 en 400 euro per dag kost.3

 


1 Centrum Gezond Leven (z.d.) Gezond Werk: maak werk van gezondheid. Factsheet. Bilthoven: Auteur.  https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/o21363_Factsheet-Gezond-Werk-DEf-versie-Hoge-Resolutie.pdf

2 MKB servicedesk (2012). Hoe belangrijk is de gezondheid van mijn personeel? Geraadpleegd in maart 2016, van http://www.mkbservicedesk.nl/5758/hoe-belangrijk-gezondheid-mijn-personeel.htm 

3 MKB servicedesk (2015). Zieke werknemer kost 200 tot 400 euro per dag. Geraadpleegd in maart 2016 van, http://www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-kost-200-tot-400-euro.htm

image-divider