Ook op gevorderde leeftijd is het belangrijk dat u voldoende beweegt. Zo zijn er speciale beweegnormen voor ouderen opgesteld. Deze normen geven aan hoeveel, hoelang en op welke intensiteit u moet bewegen om een minimale gezondheidswinst te behalen of uw conditie op peil te houden.

Regelmatige lichamelijke activiteit kan de gevolgen van uw verouderingsproces vertragen en uw vitaliteit stimuleren, omdat het bewegen een positieve invloed heeft op uw participatie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven wordt bepaald door verschillende factoren, zoals: uw cognitief functioneren, uw kwaliteit en kwantiteit van het slapen, de mate van depressieve gevoelens die u ervaart, het vermogen en de mate waarin u zelfstandig genoeg bent om zelf ADL handelingen uit te voeren.

1) Uw cognitie en aanspreekbaarheid

 • Bewegen verlaagt het risico op het ontstaan van dementie en Alzheimer en vertraagt het proces van Alzheimer, met name op de vasculaire component (bijvoorbeeld stoornissen in de doorbloeding van de hersenen, zoals een beroerte) en haar risicofactoren (hoge bloeddruk, diabetes, obesitas)
 • Bewegen kan leiden tot een verbetering van het cognitief functioneren in het algemeen en kan leiden tot verbetering van het geheugen en de executieve (soort uitvoerende )functies

2) Het behoud van / vertraging van achteruitgang van uw bewegingsvaardigheden

 • Op hoge leeftijd (85+) levert bewegen 40% meer spierkracht op
 • Het leidt tot een beter behoud van coördinatie en loopvermogen van het lichaam
 • De lenigheid neemt toe
 • Het vertraagt de achteruitgang in ADL handelingen

3) Uw lichamelijke conditie

 • Het uithoudingsvermogen neemt toe
 • Verkleint het risico op chronische aandoeningen (zoals diabetes en hoge bloeddruk)
 • Vertraagt het proces van osteoporose
 • Zorgt voor soepele gewrichten (meer aanmaak gewrichtssmeer)

4) Het risico dat u valt

 • Leidt tot een afname van het valrisico van 61% (daarnaast neemt de kans op botbreuken bij een val af).

5) De mate van uw lichamelijke onrust

 • Bewegen kan een verstoord slaap-waak ritme voorkomen

6) Depressieve gevoelens en uw mentaal welbevinden

 • Vertraagt de achteruitgang van de kwaliteit van leven van ouderen (in zorginstellingen)

7) Obstipatie

 • Leidt tot een betere spijsvertering en stoelgang en voorkomt zo obstipatie

8) Decubitus

 • Regelmatige mobiliteit kan decubitus helpen voorkomen

9) Incontinentie

 • Bevorderen van fysieke activiteit en mobiliteit laat de incontinentie in frequentie afnemen1

In november 2013 werd bekend gemaakt dat 800 van de 2000 verzorging- en verpleeghuizen in de nabije toekomst gaan sluiten. Dit is het gevolg van bezuinigingen maar ook van een ander beleid waarbij zelfstandigheid van de oudere mens op de voorgrond staat en men ouderen wilt stimuleren langer in de eigen woonomgeving te blijven.2,3

Om over deze zelfstandigheid zo lang mogelijk te beschikken, is het belangrijk dat u genoeg beweegt en gezond eet.

Voldoende bewegen zorgt dus niet alleen voor een goede gezondheid en het voorkomen of verergeren van (chronische) ziektes, het voorkomt ook dat u beperkt wordt in uw ADL handelingen, waardoor u afhankelijk wordt van anderen of bepaalde hulpmiddelen. Daarnaast kan een beperking in uw ADL ervoor zorgen dat u minder in contact kunt komen met u sociale omgeving, omdat het bijvoorbeeld moeilijker voor u wordt zelfstandig het huis te verlaten.4

Een goed voedingspatroon is de bouwstof waardoor u de energie heeft om deze ‘bedreigingen’ zo lang mogelijk uit te stellen.

 


1 NISB (2014). Factsheet belang van bewegen voor ouderen. Auteur

2 InfoNu (2015). Aantal verzorgingshuizen zal gaan sluiten. Geraadpleegd in maart 2016, van

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/levensvisie/122294-aantal-verzorgingshuizen-zal-gaan-sluiten.html

3 Nu (2015). Ouderen zijn zelfstandiger en blijven langer thuis wonen. Geraadpleegd in maart 2016, van

 http://www.nu.nl/gezondheid/3989498/ouderen-zelfstandiger-en-blijven-langer-thuis-wonen.html

4 CBS (2015). Beperkingen in dagelijkse handelingen bij ouderen. Geraadpleegd in maart 2016, van

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2015/beperkingen-in-dagelijkse-handelingen-bij-ouderen.htm

image-divider