Eenvoudig gezegd is overgewicht (of obesitas) het resultaat van een energieoverschot; door uw voeding krijgt u meer energie binnen dan dat uw lichaam verbrandt door te bewegen.

Dit energieoverschot kan door één of meerdere oorzaken in stand worden gehouden. Waarbij deze oorzaken elkaar kunnen versterken, waardoor het voor u nog moeilijker wordt om uw eet -en beweeggedrag te verbeteren.

Uw (Fysieke) omgeving zoals u in uw buurt.

In onze huidige tijd is er voedsel in overvloed. Daarnaast hoeft u zelf weinig activiteiten te ondernemen om aan dit voedsel te komen. Denk hierbij aan het gemak van de auto, scooter of het  openbaar vervoer, maar ook aan de vele supermarkten en winkels die er bij u in de buurt zijn, of het online of telefonisch bestellen.

Uw Sociale omgeving, zoals uw vrienden, familie, buren of collega’s.

Vaak is uw sociale omgeving van grote invloed op de keuzes die u maakt. Zo kan het gebruikelijk zijn dat er in uw vriendengroep of familie veel gedronken en (ongezond) gegeten wordt, waardoor het voor u lastiger wordt om uw leefstijl te veranderen of is het cultureel gezien  niet respectvol als u (veelal zoet) eten weigert. U wordt als het ware tegengewerkt.

Uw sociale omgeving kan echter ook een ondersteunende functie hebben. Waardoor u juist aangemoedigd wordt om door te gaan, of om u er van te weerhouden ongezond gedrag te vertonen. Samen sporten of rekening houden met het koken zijn hier voorbeelden van.

Uw psychische factoren, zoals uw gedrag, houding en emoties.

Zo kan het zijn dat u vaak eet om uzelf gelukkiger te voelen, dat u een negatieve houding heeft tegenover uw leefstijlverandering of dat u weinig vertrouwen heeft in uw eigen kunnen om uw gedrag te veranderen.

Uw genetische factoren, spelen een rol bij de vorming van vetweefsel en bij het reguleren van het honger- en verzadigingsgevoel.

30-70% van de verschillen in lichaamsgewicht zijn erfelijk bepaald. Genetische factoren spelen  echter een kleine rol in de toename van obesitas, omdat het percentage mensen met overgewicht en obesitas flink is toegenomen de laatste jaren, terwijl onze genen niet zijn veranderd. Wat wel veranderd is, is onze fysieke omgeving.

Uw leefstijl, de manier van leven (uw beweeg- , drink- , eetgedrag en de mate van ontspanning) is van grote invloed op uw gewicht.

Simpel gezegd: door evenveel energie (voeding) te eten, als energie te verbranden (bewegen), zorgt u dat u op gewicht blijft. Eet u meer dan u verbrandt, dan komt u gewicht aan en eet u minder dan dat u verbrandt, dan valt u af. Daarnaast speelt ontspanning (en stress) een belangrijke rol, aangezien veel stress, en dus weinig ontspanning, vrijgemaakte energie om kan zetten in vet.
Voor meer informatie over leefstijl factoren verwijs ik u naar de pagina BRAVO factoren.

  • Zo neemt door overgewicht de kans op diabetes mellitus 2, hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker toe.
  • Wordt (ernstig) overgewicht in verband gebracht met aandoeningen van het bewegingsstelsel (waaronder artrose),  aandoeningen van de ademhalingswegen en onvruchtbaarheid. Waardoor (indien u al klachten aan uw beweegstelsel heeft) uw symptomen en lichamelijke beperkingen erger kunnen worden.
  • Heeft overgewicht invloed op uw psychische gezondheid, omdat u meer risico loopt op psychosociale problemen, stigmatisering en discriminatie dan mensen met een gezond gewicht. Waarbij ook angststoornissen of een depressie voor kunnen komen.
  • Kinderen met (ernstig) overgewicht hebben meer kans op gezondheidsproblemen, zowel op jonge als op latere leeftijd. Zo hebben ze een grote kans op glucose-intolerantie, een verhoogde bloeddruk en hypercholesterolemie. En neemt het risico op hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2 op latere leeftijd toe.
  • Door stigmatisering hebben dikke kinderen meer kans op een lagere zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen, zoals eenzaamheid, verdriet en gespannenheid. Ook tieners met ernstig overgewicht zitten slechter in hun vel en hebben vaker suïcidegedachten.1

U kunt zelf eenvoudig meten of u op een gezond of ongezond gewicht heeft door uw BMI te berekenen of middelomtrek te meten.
Test uzelf!

 


1 Visscher, T.L.S., Bakel, A.M. van & Zantinge, E.M. (2014). Wat zijn de mogelijke gezondheidsgevolgen van overgewicht? Geraadpleegd in februari 2016, van  http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/overgewicht/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen-van-overgewicht/

image-divider