Wat is het advies?

In 2015 publiceerde de Gezondheidsraad de

Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.1

Wat voor drinker bent u?

Er zijn verschillende vormen van overmatig alcoholgebruik te onderscheiden:

Categorie Criteria man Criteria vrouw
Zwaar drinken U drinkt minimaal 1 dag per week 6 standaardglazen alcohol of meer. U drinkt minimaal 1 dag per week 4 standaardglazen alcohol of meer.
Overmatig drinken U drinkt meer dan 14 standaardglazen per week drinken en nooit meer dan 5 glazen per gelegenheid. U drinkt meer dan 7 standaardglazen per week en nooit meer dan 3 glazen per gelegenheid.
Excessief drinken U drinkt meer dan 14 standaardglazen en minimaal 1 keer per week 6 glazen of meer per gelegenheid. U drinkt meer dan 7 standaardglazen per week en minimaal 1 keer per week 4 of meer glazen per gelegenheid.
Binge drinking U drinkt (minimaal) 6 glazen in 2 uur. U drinkt (minimaal) 4 glazen in 2 uur.
Probleemdrinken U drinkt veel en u heeft allerlei problemen die met het drinken te maken hebben. Door uw geestelijke afhankelijkheid ligt een alcoholverslaving op de loer.
Alcoholverslaving U drinkt overdadig. Voor de definitie is het aantal glazen alcohol niet van belang. Uw geestelijke en/of lichamelijke afhankelijkheid zijn hierbij belangrijkere factoren.2,3

 


Gezondheidsraad (2015). Richtlijnen Goede voeding 2015. Gezondheidsraad, 2015  publicatienr. 2015/24

2 Jellinek (2016). Wanneer is iemand een probleemdrinker of een alcoholist? Geraadpleegd in maart 2016, van https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wanneer-is-iemand-een-probleemdrinker-of-een-alcoholist/

3 Gezondheidsplein (z.d.) Wanneer heb je een alcoholverslaving? Geraadpleegd in maart 2016, van https://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/alcoholverslaving/wanneer-heb-je-een-alcoholverslaving/item42721

image-divider