Ondervoeding ontstaat als iemand een langere tijd minder energie of voedingsstoffen binnen krijgt, dan nodig is om gezond te blijven.

Hoe weet u of u risico loop op ondervoeding of ondervoed bent?

Criteria
Risico op ondervoeding U bent in het afgelopen half jaar onbedoeld

  • 3 tot 6 kilo afgevallen
  • 5 tot 10% van uw lichaamsgewicht afgevallen
U heeft 3 dagen (vrijwel) niet gegeten
U heeft 1 week minder dan normaal gegeten
Ondervoeding U bent in de afgelopen maand onbedoeld

  • 3 kilo of meer  afgevallen
  • 5% of meer van uw lichaamsgewicht afgevallen
U bent in het afgelopen half jaar onbedoeld

  • 6 kilo of meer afgevallen
  • 6% of meer van uw lichaamsgewicht afgevallen
  • 18-65 jaar: een BMI lager dan 18.5
  • 65 jaar of ouder: een BMI lager dan 20

U heeft kans op ondervoeding of u bent ondervoed als u voldoet aan één van deze criteria. Dus ook met een normaal gewicht kunt u ondervoed zijn!1


1 Voedingscentrum (z.d.). Ondervoeding. Geraadpleegd in februari 2016, van  http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/ondervoeding.aspx

image-divider