Wat is een leefstijlspecialist?

De Leefstijlspecialist is gespecialiseerd in het ondersteunen en begeleiden van cliënten doormiddel van een leefstijladvies of een leefstijlinterventie (verander programma), waarbij ten allertijden uw doelen centraal staan.

Tijdens een leefstijlinterventie wordt aan de hand van uw doelen gekeken welk ongezonde gedrag u vertoond, welke factoren dit gedrag in stand houden en hoe u zelf (samen met mij) dit ongezonde gedrag kan veranderen. Waardoor uw gezondheid verbetert en u zich vitaler voelt.

Een leefstijlinterventie kan zowel als primaire preventie dienen (u heeft nog geen klachten of ziekteverschijnselen) en als secundaire preventie (u heeft wel klachten of ziekteverschijnselen) en kan er voor zorgen dat u (uiteindelijk) minder zorg en medicijnen nodig heeft.

Tijdens de gehele leefstijlinterventie staat het gedragsveranderingsproces centraal. Hierbij werkt een totale aanpak het beste. Zo bestaat de leefstijlinterventie waarbij afvallen het doel is, in de meeste gevallen uit het verminderen van de energie-inname (eten), het verhogen van de lichamelijke activiteit (meer bewegen) en (indien noodzakelijk) psychologische ondersteuning door motiverende gesprekken.1

Wat doet een leefstijlspecialist?

In het kort geeft een leefstijlspecialist advies op het gebied van uw gezondheid en het voorkomen van ziekte of het voorkomen van toename van ziekteverschijnselen die met uw eigen leefstijl te maken hebben.

De Leefstijlspecialist is opgeleid om er voor te zorgen dat alle veranderingen die nodig zijn om gezondere keuzes te maken, gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om de BRAVO-factoren. De eerste O staat voor Overgewicht, omdat in veel gevallen overgewicht zowel een belangrijke oorzaak, als gevolg is van een ongezonde leefstijl. De B voor Bewegen, de R voor Roken, de A voor Alcohol, de V voor Voeding en de O voor ontspanning staat. In veel gevallen gaat het om Bij de O-BRAVO factoren gaat het voornamelijk om Overgewicht aan te pakken met gezonde Voeding en op maat gemaakte Beweegprogramma’s, te stoppen met Roken en bovenmatige Alcoholconsumptie en stress te reduceren door te Ontspannen.2

Wat is het verschil tussen de Leefstijlspecialist en andere paramedici (zoals de diëtist of de fysiotherapeut)?

Door het aanbieden van een totaalprogramma onderscheiden leefstijlspecialisten zich van de fysiotherapeut, de diëtist, de psycholoog, de sportdocent of de sportcoach. Deze deskundigen pakken, op hun werkterrein, maar gedeeltelijk een leefstijlprobleem aan. De leefstijlspecialist daarentegen kijkt naar alle facetten van uw leefstijl en gaat op basis van die gegevens met u aan de slag.
Als er echter op een bepaald gebied een overheersend probleem is, wordt er uiteraard wel de hulp ingeschakeld van deze paramedici1.

 

Bent u nog niet overtuigd?

Om u verder te overtuigen het volgende:

Ruim 13% van de ziektelast (is de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt wordt door ziekten) is toe te schrijven aan roken. Hiermee is roken veruit de belangrijkste risicofactor. Dit komt vooral doordat roken is geassocieerd met onder andere hartziekten, (long)kanker en COPD.
Ook (ernstig) overgewicht, ongeveer 5% van de ziektelast, zorgt voor relatief veel gezondheidsverlies. Met name vanwege de relatie met diabetes en hartziekten (zie figuur 1).

Waar roken leidt tot veel verloren levensjaren (de kans dat vroegtijdig sterft aan de gevolgen van roken is groot), veroorzaakt ernstig overgewicht een relatief groot verlies van gezonde jaren (u leeft meer jaren in mindere gezondheid). Dit komt doordat ernstig overgewicht vooral is geassocieerd met minder dodelijke ziekten zoals diabetes mellitus.3

Zoals u misschien is opgevallen, zijn al deze risicofactoren, factoren waar u zelf invloed op kunt hebben. Uw leefstijl en het gedrag dat u uit, kan op korte termijn, maar zeker op lange termijn bepalend zijn voor uw gezondheid en in welke staat van vitaliteit u oud wordt.

 

Figuur 1. Bijdrage van risicofactoren aan de ziektelast, uitgedrukt als percentage van de totale ziektelast van de selectie van ziekten waarvoor de ziektelast is berekend.
Figuur 1.
Bijdrage van risicofactoren aan de ziektelast, uitgedrukt als percentage van de totale ziektelast van de selectie van ziekten waarvoor de ziektelast is berekend.

1 Leefstijlspecialisten (2016). Wat is een leefstijlspecialist. Geraadpleegd in februari 2016, van https://www.leefstijlspecialisten.nl/wat-is-een-leefstijlspecialist

2 Leefstijlspecialisten (2016). Wat doet de leefstijlspecialist. Geraadpleegd in februari 2016, van https://www.leefstijlspecialisten.nl/wat-doet-de-leefstijlspecialist 

3 Hilderink, H.B.M. (2014). Ziektelast in DALY's: Wat is de bijdrage van risicofactoren? Geraadpleegd in februari 2016, van http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/sterfte-levensverwachting-en-daly-s/ziektelast-in-daly-s/wat-is-de-bijdrage-van-risicofactoren/

image-divider