Mijn werkwijze is als volgt:

Allereerst zal er een Intakegesprek plaatsvinden.

Het intakegesprek kan op verschillende locaties worden afgenomen:

Tijdens de intake staat naast het kennismaken, de reden van uw bezoek centraal.

Aan de hand van het intakeformulier, die u eventueel al voor het intakegesprek kunt invullen, wordt een globaal overzicht van uw leefstijl in kaart gebracht, zoals:

  • Algehele gezondheid;
  • Leefstijl;
  • Lichaamssamenstelling (bijvoorbeeld gewicht, vetpercentage, etc).

Aan de hand van deze gegevens, in combinatie met de informatie die u mij verschaft tijdens het gesprek, kijk ik of het zinvol is om onze samenwerking  voort te zetten.

Na het intake gesprek zullen er nog enkele gesprekken volgen waarin u onder andere huiswerkopdrachten meekrijgt en deze huiswerkopdrachten worden besproken. Vervolgens kan er op basis van deze informatie een plan van aanpak worden opgesteld. Bij het maken van dit plan staan onder andere de factoren centraal die deze gedragsverandering negatief beïnvloeden.

Het uiteindelijke doel  is om gedragsverandering  te realiseren, met andere woorden: uw oude, ongezonde gedrag, vervangen door gezond gedrag.

Voor een kosteloos intakegesprek kunt u hier contact opnemen met mij.